:چشم انداز شرکت سیناگام دیبا

ما برآنيم، يكي از بزرگترين و پيشروترين شركتهاي توليدكننده انواع الياف در منطقه خاورميانه باشيم كه قادر است با استفاده از فن آوري هاي نوين، نياز هاي در حال تغيير مشتريان را در بازار هاي صنايع مختلف، برآورده نمايد.